ยินดีต้อนรับสู่สมาคมพยากรณ์ศาสตร์ อี้จิง ประเทศ

HOME  รู้จักเรา  ฤกษ์ยามมงคล ดวงจีน  ฮวงจุ้ย  ปรัชญาอี้จิง  ข่าวกิจกรรม  ติดต่อเรา

 

อี้จิง        易经

กฎของหยิน-หยาง

(yīn)(yáng)(xué)(shuō)


 

       ผมขออนุญาตใช้คำอ่านว่า “หยินหยาง” ที่เราค้นเคยซึ่งเป็นคำอ่านออกเสียงภาษาจีนกลาง แทนคำว่า “อิมเอี้ยง” ในคำอ่านภาษาแต้จิ๋วนะครับ

กฎของหยินหยาง เป็นความคิดของคนสมัยโบราณ เพื่อแยกแยะสรรพสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ และสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ โดยมีความคิดว่า สรรพสิ่งในจักรวาลนี้ เป็นเรื่องของรูปร่างและคุณลักษณะ การก่อเกิด การแปรเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและคุณลักษณะ เกิดจากอิทธิพลของ 2 พลัง คือพลังหยิน และพลังหยาง

       กฎของหยินหยางในยุคแรก เกี่ยวข้องกับความคิดในสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์เท่านั้น เช่น แสงอาทิตย์ส่องด้านหลัง ส่วนที่ตรงกับดวงอาทิตย์เรียกว่า หยาง ส่วนที่อยู่ตรงข้างเรียกว่า หยิน ต่อมามีการพัฒนาไปสู่ความคิดในสิ่งที่เป็นนามกระทำด้วย เช่น อ่อนแอ เป็นหยิน แข็งกระด้างเป็นหยาง เป็นต้น

       มีบทความจาก <素问(sùwèn).阴阳应象大论(yīnyángyìngxiàngdàlùn)> 阴阳者(yīnyángzhě), 天地之道也(tiāndìzhīdàoyě), 万物之纲纪(wànwùzhīgāngjì), 变化之父母(biànhuàzhīfùmǔ), 生杀之本始(shēngshāzhīběnshǐ). อธิบายความหมายของหยินหยางว่า “หยินหยาง เป็นกฎของฟ้าดิน (ธรรมชาติ) เป็นกฎควบคุมของสรรพสิ่ง เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลง เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดและการดับสลาย”

กฎของหยินยางแบ่งออกได้เป็น 4 ข้อคือ

1.  หยินหยางมี 2 สิ่งที่ตรงข้ามกันเสมอ

       คนโบราณคิดแบบเข้าใจง่าย ๆ ว่า ด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์เป็น “พลังหยาง” ด้านที่หันหลังให้กับดวงอาทิตย์เป็น “พลังหยิน” แม้ว่าสิ่งของ 2 สิ่งจะอยู่ตรงข้ามกัน แต่ต่างก็มีหน้าที่อิสระต่อกัน สิ่งที่ตรงข้ามกัน 2 สิ่ง จะก่อให้เกิด หรือแปรเปลี่ยนทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ได้ เช่น การเคลื่อนไหวของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ ผู้ชายกับผู้หญิงทำให้เกิดลูกได้

หยาง

ฟ้า

สว่าง

ซ้าย

บน

นอก

เร็ว

แข็ง

ผู้

ชาย

ร้อน

เช้า

หยิน

ดิน

มืด

ขวา

ล่าง

ใน

ช้า

อ่อน

เมีย

หญิง

หนาว

เย็น

 

2.  หยินหยางอาศัยซึ่งกันและกัน

       สรรพสิ่งในโลกนี้แม้ว่ามี 2 สิ่งที่ตรงข้ามกัน แต่ก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอด และเพื่อประโยชน์ระหว่างกัน เช่น มีฟ้าจึงจะมีดิน ไม่มีฟ้าก็ไม่มีดิน มีรูปร่างจึงจะมีเงา เงาก็จะอาศัยตามรูปร่าง ไม่มีรูปร่างก็จะไม่เกิดเงา

3.  หยินหยางมีการขยายเพิ่มขึ้นและเสื่อมถอย

       สิ่งของหรือเรื่องราวที่ตรงข้ามกัน 2 อย่าง มีการเคลื่อนไหวในลักษณะขัดแย้งกัน ฝ่ายหนึ่งจะมีการเพิ่มขึ้น ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องลดลง เช่น อากาศร้อนกับอากาศเย็น เมื่ออากาศร้อนมาก อากาศเย็นก็จะน้อยลง จึงทำให้เรารู้สึกร้อน ขณะที่อากาศเย็นมากขึ้น นั่นคืออากาศร้อนน้อยลง เราจึงรู้สึกเย็นลง

4.  หยินหยางมีการแปรเปลี่ยน

       สิ่งของหรือเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อเพิ่มหรือลดลงมาถึงจุด ๆ หนึ่งแล้ว จะแปรเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น เรื่องร้าย ๆ จะกลายเป็นดี

       ในทางแพทย์จีน ได้ใช้กฎข้อนี้ในการรักษาโรค เช่น คนที่มีไข้สูงมาก ทำให้เกิดการสูญเสียพลังในร่างกายมาก ทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลง (เย็น) ทันที แพทย์จีนแทนที่จะรักษาโรคแบบหยาง ต้องเปลี่ยนมาเป็นรักษาโรคแบบหยินแทน

       กฎข้อ 3 กับข้อ 4 มีความคล้ายคลึงกัน มีการแปรเปลี่ยนจะสถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่ง กฎข้อ 3 ให้ความหมายในเชิงปริมาณ เช่น หนาวมากหนาวน้อย ร้อนมากร้อนน้อย แต่กฎข้อ 4 เป็นการเปลี่ยนแปลงจากรูปร่างหนึ่งเป็นอีกรูปร่างหนึ่งก็ได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปลักษณ์

       กฏของหยินหยางนี้ เป็นเรื่องของความสมดุลย์ของธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต และสังคม สรรพสิ่งในจักรวาลนี้จะมี 2 ด้านเสมอ เหมือนกับเหรียญมี 2 ด้าน ไม่มีสิ่งใด ๆ ที่จะสุดโด่งเพียงด้านเดียว ทั้ง 2 สิ่งนี้จะไม่มีการหยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหว พัฒนา แปรเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณลักษณะ เช่น คนรวยอาจรวยเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นเศรษฐี แต่การเพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นเหตุทำให้กลายเป็นคนจนในทันทีก็ได้

       หนังสือที่ใช้กฎของหยินหยาง เป็นเครื่องมืออธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและเรื่องราวของสังคมคือ จิวเอี๊ยะ (zhōu)() ที่เรารู้จักกันในนามมหาคัมภีร์ “อี้จิง”

       เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ลองสำรวจดูจะประสพการณ์ของท่านว่า สรรพสิ่งในจักรวาลหรือในโลกนี้ หรือมองแคบลงมาในระดับสังคม ระดับครอบครัวของท่าน เป็นไปตามกฎหยินหยางหรือไม่

      

 


 

HOME

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่

Movers - Moving Companies and supplies.
Movers

ลิขสิทธิ์ของ
สมาคมพยากรณ์ศาสตร์ อิ้จิง ประเทศไทย
YI JING STUDY ASSOCIATION OF THAILAND

507/259 ถนนสาธุประดิษฐ์ 23 เขตยานนาวา กทม. 10120
507/259 SATHUPRADIT 23 ROAD, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND
TEL: +66-2-21157777, FAX: +66-2-2102623

SINCE 2008 LAST UPDATE: พุธ, กันยายน 02, 2552
DISCLAIMER