ยินดีต้อนรับสู่สมาคมพยากรณ์ศาสตร์ อี้จิง ประเทศ

HOME  รู้จักเรา  ฤกษ์ยามมงคล ดวงจีน  ฮวงจุ้ย  ปรัชญาอี้จิง  ข่าวกิจกรรม  ติดต่อเรา

 

 

อี้จิง        易经

คัมภีร์อี้จิง ()(jīng)

       ผู้ที่สนใจในศาสตร์พยากรณ์ โดยเฉพาะเรื่องฮวงจุ้ย ต้องเคยได้ยินคำว่า “อี้จิง” หรือคำว่า “เอี๊ยะเกีย” ในภาษาแต้จิ๋ว ส่วนจะเข้าใจถูกต้องหรือลึกซึ้งประการใดนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

       อี้จิง มีเริ่มต้นมาราว 7000 ปีที่แล้ว ก่อนที่ประเทศจีนจะมีการบันทึกประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร มีเรื่องเล่ากันต่อ ๆ มาว่า มีนักปราชญชื่อว่า ฮกฮี ()() ขณะที่เฝ้าสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ มีม้ามังกรปรากฎตัวขึ้นบนท้องฟ้า สังเกตุเห็นสัญญลักขณ์อยู่บนข้างตัวม้ามังกร ก็นำสัญญลักขณ์มาวาดเป็นรูป โป๊ยข่วย ()(guà) คนรุ่นหลังเรียกว่า ฮกฮีโป๊ยข่วย ()()()(guà) หรือโซยทีโป๊ยข่วย (ฟ้าก่อน) (xiān)(tiān)()(guà)

       ฮกฮี ได้คิดค้นสัญญลักขณ์โดยใช้เครื่องหมายขีดยาว  แทนคำว่า หยัง และขีดสั้น 2 ขีดต่อกัน  แทนคำว่า หยิน นำมาเรียงซ้อนกัน 3 ขีด  เรียกว่า 1 รูปแบบ หรือเรียกว่า ข่วย (guà) มีทั้งหมด 8 ตัว เรียกว่า โป๊ยข่วย ()(guà)

先天八卦 ผังก่อนฟ้า

       สัญญลักขณ์ทั้ง 8 ตัวนี้ เสมือนเป็นเครื่องหมายที่หมายถึงธรรมชาติที่แตกต่างกัน เช่น ท้องฟ้า พื้นดิน ภูเขา บ่อน้ำเป็นต้น และได้มีการพัฒนานำไปใช้แทนสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่มีในโลกนี้ รวมทั้งจักรวาลด้วย

      

ข่วย (guà)

ใช้แทนธรรมชาติ

ใช้แทนทิศทาง

เคี้ยง(qián)

ฟ้า

ทิศใต้

ต๋วย(duì)

บ่อน้ำ

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ลี้()

ไฟ

ทิศตะวันออก

จิ้ง(zhèn)

สายฟ้า

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

คุง(kūn)

พื้นดิน

ทิศเหนือ

กึ้ง(gèn)

ภูเขา

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ค่ำ(kǎn)

น้ำ

ทิศตะวันตก

สุ่ง(xùn)

ลม

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

 

“อี้จิง” ()(jīng)คืออะไร

       อี้จิง ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในห้ามหาคัมภีร์โบราณของชนชาติจีน เป็นหนังสือที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว สังคม การเมือง การปกครอง การทหาร รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ความสัมพันธ์ของธรรมชาติ เป็นต้น เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้คนรุ่นหลัง เข้าใจถึงลักษณะของวัฒนธรรม จารีตประเพณีของคนยุคโบราณ

       อี้จิงมีการบันทึกเป็นตัวอักษรมีประวัติอันยาวนานกว่า 4000 ปี จากการค้นคว้าข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่าคัมภีร์อี้จิงมีอยู่ 3 ชนิด เขียนขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกัน คือ

       1.  เลี่ยงซัวเอียะ (lián)(shān)()

       2.  กุยชั้งเอียะ (guī)(cáng)()

       3.  จิวเอียะ (zhōu)()

      

บันทึกอี้จิงสองเล่มแรก นักวิชาการถือว่าหายสาปสูญไปนานแล้ว แม้มีการกล่าวอ้างถึงบางตอนในตำราโบราณบางเล่มก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถรวบรวมได้ครบถ้วน นักวิชาการยังไม่ละความพยายาม มีการค้นพบกระดองเต่าโบราณกว่า 150,000 ชิ้น ที่เมืองอันหยัง บันทึกด้วยอักษรภาพ (jiǎ)()(wén) เป็นเรื่องของคำทำนาย และเรื่องราวความเป็นอยู่สมัยนั้น คำทำนายเหล่านั้น น่าจะเป็นบันทึก กุยชั้งเอียะ (guī)(cáng)() นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี

ขณะนี้ ต้องถือว่า อี้จิงฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดคือ จิวเอียะ (zhōu)() เป็นฉบับที่คนรุ่นหลังกำลังค้นคว้าและใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้

back


HOME 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่

Movers - Moving Companies and supplies.
Movers

ลิขสิทธิ์ของ
สมาคมพยากรณ์ศาสตร์ อิ้จิง ประเทศไทย
YI JING STUDY ASSOCIATION OF THAILAND

507/259 ถนนสาธุประดิษฐ์ 23 เขตยานนาวา กทม. 10120
507/259 SATHUPRADIT 23 ROAD, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND
TEL: +66-2-21157777, FAX: +66-2-2102623

SINCE 2008 LAST UPDATE: พุธ, กันยายน 02, 2552
DISCLAIMER