ยินดีต้อนรับสู่สมาคมพยากรณ์ศาสตร์ อี้จิง ประเทศ

HOME  รู้จักเรา  ฤกษ์ยามมงคล ดวงจีน  ฮวงจุ้ย  ปรัชญาอี้จิง  ข่าวกิจกรรม  ติดต่อเรา

 

อี้จิง        易经

<<คัมภีร์ “อี้จิง” กับ บันทึกขงจื้อ>>

       คัมภีร์ “อี้จิง” ฉบับที่เราศึกษาอยู่นี้ เป็นฉบับจิวเอี๊ยะ (zhōu)() เป็นฉบับที่สมบูร์ครบถ้วนที่สุด ต่อมา ขงจื้อ (kǒng)() ได้เขียนคำอธิบายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “อี้จิง” ฉบับจิวเอี๊ยะ (zhōu)() กลายเป็นหนังสือชุดเดียวกัน คนรุ่นหลังที่สนใจในคัมภีร์ “อี้จิง” หากไม่อ่านคำอธิบายของ “ขงจื้อ” แล้ว ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลย หนังสือชุดนี้จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

       1. เก็ง (jīng)

เก็ง (jīng) หรือที่เรียกว่า คัมภีร์ คือ ข่วย (guà) ทั้งหมด 64 ตัว (64 ข่วย (guà)) และความหมายของแต่ละเส้น “ข่วยเง้า(guà)(yáo)” ทั้ง 384 เส้น ที่เขียนโดยจิวบุ้งอ๊วง (zhōu)(wén)(wáng) ฉบับดั้งเดิม

เก็ง (jīng) ก็ถูกแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้

ภาคแรก  เสี่ยงเก็ง (shàng)(jīng) มีข่วย (guà) ทั้งหมด 30 ข่วย คือตั้งแต่ข่วยแรก “เคียง (qián)” ไปถึงข่วยลำดับที่ 30 “ลี้ ()”มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ

ภาคหลัง เหี่ยเก็ง (xià)(jīng)มีข่วย (guà) ทั้งหมด 34 ข่วย คือตั้งแต่ข่วยลำดับที่ 31 “ฮั้ม(xián)” ถึงตัวสุดท้ายตัวที่ 64 “บี่จี่ 未济” มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา

2. ตึ่ง (zhuàn) คือส่วนที่เป็นบันทึกของขงจื้อ (kǒng)() อธิบายความหมาย่ของ “อี้จิง” ในเชิงปรัชญา มีทั้งหมด 7 เล่ม บางเล่มมี 2 ตอน รวมกันได้ทั้งหมด 10 ตอน “จับเอ็ก(shí)()” แต่ละเล่มมีเนื้อหาที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

1.  (tuàn) เล่มนี้มี 2 ตอน อธิบายเกี่ยวกับความหมายของข่วย (guà) ทั้งหมด 64 ข่วย และความหมายของแต่ละเส้น “ข่วยเง้า(guà)(yáo)” ทั้ง 384 เส้น

       2.  เสียง(xiàng) เล่มนี้มี 2 ตอน อธิบายความหมายทั้ง 64 ข่วย และ 384 เส้น แต่ในเชิง “ภาพลักษณ์”

       3.  บุ่งงั้ง(wén)(yán) เล่มนี้อธิบายความหมายของ “เคียง(qián) กับ คุน(kūn)” โดยเฉพาะ

       4.  ฮี่ซื้อ()() เล่มนี้มี 2 ตอน อธิบายสรุปเนื้อหาใน “อี้จิง” เชิงปรัชญา

       5.  ส่วยข่วย (shuō)(guà)  เล่มนี้อธิบายความหมายของ โป้ยข่วย ()(guà) ว่าแต่ละข่วยหมายถึงอะไรบ้าง

       6.  จับข่วย ()(guà) เล่มนี้อธิบายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างกันของ “ข่วย” ในลักษณะต่าง ๆ

       7.  ซู่ข่วย ()(guà) เล่มนี้ เรียงลำดับ “ข่วย” ตั้งแต่ตัวแรก ถึงตัวสุดท้าย

       ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ เก็ง (jīng) หรือว่าเป็น ตึ่ง (zhuàn) ล้วนเป็นภาษาจีนโบราณ เป็นตำราเก่าแก่กว่า 3000 ปี อ่านแล้วเข้าใจยากมาก แต่ก็ยังโชคดี คนรุ่นหลังยังค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีตำราที่ใช้เป็นภาษาจีนสมัยใหม่ตีพิมพ์ออกมามากมาย ผู้เขียนแต่ละท่าน อาจมีมุมมองในแต่ละมุมที่แตกต่างกันไป ตามพื้นความรู้ที่เขามีอยู่


 

HOM

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่

Movers - Moving Companies and supplies.
Movers

ลิขสิทธิ์ของ
สมาคมพยากรณ์ศาสตร์ อิ้จิง ประเทศไทย
YI JING STUDY ASSOCIATION OF THAILAND

507/259 ถนนสาธุประดิษฐ์ 23 เขตยานนาวา กทม. 10120
507/259 SATHUPRADIT 23 ROAD, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND
TEL: +66-2-21157777, FAX: +66-2-2102623

SINCE 2008 LAST UPDATE: พุธ, กันยายน 02, 2552
DISCLAIMER